Rada Inwestycyjna

XXXVI posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

XXXVI Rada Inwestycyjna JEREMIEXXXVI Rada Inwestycyjna JEREMIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyło się trzydzieste szóste posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, w którym udział wzięli Członkowie i Obserwatorzy Rady oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WZ i Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Podczas XXXVI posiedzenia Rady Inwestycyjnej ZFP JEREMIE przedstawiony został stan oceny złożonych wniosków w ramach konkursu 4.3/2015/ZFPJ – Pożyczka Globalna dla „Przedsiębiorczości Akademickiej”, do którego nabór wniosków zakończył się 13.11.2015 r.

W dalszej części obrad został zaprezentowany aktualny stan wdrażania Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego na tle pozostałych regionów wdrażających Inicjatywę JEREMIE. Środki przekazane do MŚP (tzw. obrót) wynoszą 1,63 pierwotnej alokacji, zaś środki zaangażowane w umowach z pośrednikami – 1,78.

Kolejny punkt obrad Rady Inwestycyjnej poświęcony był aktualnemu stanowi środków Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeniowego JEREMIE oraz założeniom do Rocznego Planu Działań na rok 2016, w którym planuje się ogłoszenie czterech konkursów.

Ponadto w trakcie posiedzenia Rady Inwestycyjnej dyskutowano nad założeniami dla planowanych konkursów tj. 1.6/2015/ZFPJ – Reporęczenie, 2.5/2015/ZFPJ – Pożyczka Globalna.

XXXVI Rada Inwestycyjna JEREMIE
XXXVI Rada Inwestycyjna JEREMIE
2015-12-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania