Wdrażanie Jeremie

Kolejne umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE podpisane

Pośrednikami Finansowymi w ramach produktu Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej są:

Pośrednik Finansowy Kwota przeznaczona na pożyczki

1 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 2 mln PLN

2 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 2 mln PLN

3 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2 mln PLN

4 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 2 mln PLN

5 Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości 2 mln PLN

6 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie 2 mln PLN

Razem 12 mln PLN

Co to jest Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej i w jaki sposób otrzymać wsparcie?

Ogólnie mówiąc, jest to Pożyczka Menadżera na rzecz Pośrednika Finansowego, w celu udzielania przez Pośrednika Finansowego Mikropożyczek dla Ostatecznych Beneficjentów, tj. mikroprzedsiębiorstw związanych z Przedsiębiorczością Akademicką.

Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach tego konkursu Inicjatywy JEREMIE wyniosła 12 000 000 zł. Do konkursu przystąpiło sześć podmiotów, z których każdy otrzymał po 2 000 000 zł, które następnie będzie przeznaczać na udzielanie pożyczek dla firm związanych z Przedsiębiorczością Akademicką rozumianą jako m.in. aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych i uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą, np. typu spin off /spin out .

Jednostkowe pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, w szczególności na cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.. Maksymalna wysokość pożyczki o jaką może ubiegać się przedsiębiorca to 75.000,00 zł. To co jest ważne, oprocentowanie takich pożyczek może być na poziomie niższym niż oprocentowanie rynkowe – na zasadach pomocy de minimis czyli nawet 0%. Ponadto, od pożyczkobiorców nie pobiera się żadnych prowizji i opłat. Warunki pożyczek są bardzo atrakcyjne, o czym świadczy chociażby maksymalny okres trwania takiej pożyczki - nawet 72 miesiące, z możliwością odroczenia spłaty kapitału do 12 miesięcy.

Kontakt do poszczególnych Pośredników Finansowych i szczegółowe informacje na temat podmiotów udzielających wsparcia znajdują się pod adresem www.jeremie.pl w „strefie dla przedsiębiorców” w zakładce poświęconej województwu zachodniopomorskiemu.

Spin-off - oznacza nowopowstające mikroprzedsiębiorstwo w ramach instytucji macierzystej, założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej magistra bądź przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu wiedzy lub technologii.

Spin out – oznacza nowopowstające mikroprzedsiębiorstwo niezależnie od instytucji macierzystej, założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej magistra bądź przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu wiedzy lub technologii.

2016-02-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania