Rada Inwestycyjna

Rada Inwestycyjna JEREMIE trzeciej kadencji kończy pracę

..
Środki Inicjatywy JEREMIE przekazane do przedsiębiorców stanowią już ponad 160 % pierwotnej alokacji. Rok 2015 zakończył się ogłoszeniem 16 konkursów, z których skorzystało 5 156 przedsiębiorców. W środę, 27 stycznia 2016 r., podsumowano także pracę członków trzeciej kadencji Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W pożegnalnym spotkaniu uczestniczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. Radę Inwestycyjną ZFP JEREMIE trzeciej kadencji, która działała pod przewodnictwem Przemysława Pluskota, tworzyli: Kamila Kupczyk-Wiśniak, Robert Bagiński, Jakub Lasota oraz Ryszard Ratajski.

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podziękował członkom Rady za współpracę i wkład włożony w realizację Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu Zachodnim. – Państwa zaangażowanie ma swoje odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach i ogromnym zainteresowaniu inicjatywą – mówi wicemarszałek Rzepa.

W spotkaniu wzięli udział także obserwatorzy Rady, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WZ oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniącego rolę Menadżera ZFPJ.

Do końca grudnia 2015r. w ramach inicjatywy JEREMIE ogłoszonych zostało 16 konkursów, z których skorzystało 5 156 przedsiębiorców. Przekazano pomoc finansową w łącznej wysokości 798 mln zł. Jest to kwota, jaka trafiła bezpośrednio do przedsiębiorców po uwzględnieniu kwot kredytów z poręczeniami oraz wkładem własnym pośredników.

Środki Inicjatywy JEREMIE przekazane do przedsiębiorców stanowią już ponad 160 % pierwotnej alokacji, a środki przekazane pośrednikom finansowym, w ramach 47 podpisanych dotąd umów, to aż 185% alokacji (ponad 500 mln zł).

2016-01-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania