Rada Inwestycyjna

XXXVIII Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w nowym składzie

XXXVIII Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w nowym składzieXXXVIII Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w nowym składzie
Posiedzenie inauguracyjne zostało poprzedzone całodniowym szkoleniem Rady przez przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WZ. Następnie, członkowie Rady Inwestycyjnej w nowym składzie debatowali na temat kolejnych produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WZ oraz Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim przyszłym konkursom planowanym do uruchomienia w 2016 r. w ramach Inicjatywy JEREMIE. Znaczna cześć dyskusji dotyczyła założeń do produktu finansowego: Pożyczka Globalna na Rewitalizację ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Z uwagi na unikatowy charakter produktu wymaga on wiele uzgodnień i dyskusji. Podczas spotkania omówiony został także aktualny stan wdrażania JEREMIE w województwie zachodniopomorskim oraz jego realizacja na tle pozostałych regionów. Szczególną uwagę zwrócono także na poziom szkodowości w ramach Inicjatywy i wydatkowania środków do MŚP.

Należy dodać, iż uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 376/16 z 16 marca br. na członków Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołano:

1. p. Roberta Bagińskiego – w dziedzinie: banki spółdzielcze,

2. p. Lidię Melanię Kłosowską – fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,

3. P. Jakuba Krzysztofa Lasotę – rynek kapitałowy,

4. p. Piotra Przybysza – rewitalizacja, urbanistyka i planowanie przestrzenne,

5. P. Bogdana Piotra Zdunka – banki sieciowe.

Pan Bogdan Zdunek został wybrany na przewodniczącego Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Nowi członkowie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE będą wspomagać Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE w ciągu 2 najbliższych lat.

XXXVIII Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w nowym składzie
XXXVIII Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w nowym składzie
XXXVIII Rada Inwestycyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w nowym składzie
2016-04-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania