Rada Inwestycyjna

39 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami

39 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami39 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami
20 kwietnia 2016 r. odbyło się trzydzieste dziewiąte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, w którym udział wzięli członkowie i obserwatorzy Rady oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WZ i Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Kluczowym punktem kolejnego posiedzenia Rady Inwestycyjnej była analiza koncepcji dotyczącej konkursu 6.1/2016/ZFPJ w zakresie Pożyczki Globalnej na Rewitalizację. Ze względu na unikatowość tego Produktu i powiązanie elementów inicjatywy JEREMIE z inicjatywą JESSICA ustalono, po burzliwej analizie, że dokumentacja konkursowa będzie podlegała dalszym konsultacjom z Radą Inwestycyjną. Znaczna cześć spotkania została także poświęcona szansom i zagrożeniom realizacji pożyczki globalnej przez banki spółdzielcze. Dyskusję wywołała ponadto prezentacja lokalnego ekosystemu wspierania innowacji ze środków JEREMIE oraz RPO WZ 2014-2020.

39 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami
39 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami
39 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami
2016-04-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania