Rada Inwestycyjna

40. posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

..
W pierwszej części spotkania przedstawiciele Instytucji Zarządzającej omówili wyniki kontroli systemowej, którą przeprowadzili u Menadżera ZFPJ, zmierzającej do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że dane przekazywane w sprawozdaniach Menadżera są poprawne jak również omówili zalecenia pokontrolne.

W dalszej części obrad Menadżer zaprezentował stan wdrażania Inicjatywy JEREMIE w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego na tle pozostałych regionów implementujących Inicjatywę we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego oraz analizę szkodowości u poszczególnych Pośredników Finansowych. Menadżer przedstawił dodatkowo aktualny stan realizacji Konkursu 2.5/2016/ZFPJ – Pożyczka Globalna.

Kolejny punkt obrad Rady Inwestycyjnej poświęcony był procesowi zamykania umów operacyjnych I stopnia oraz rozliczeniu końcowemu z uwzględnieniem poszczególnych składowych.

Ponadto w trakcie posiedzenia Rady Inwestycyjnej dyskutowano nad założeniami do planowanego konkursu – Pożyczka Globalna na Rewitalizację.

.
.
.
2016-07-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania