Rada Inwestycyjna

43 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE za nami

43 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 26 stycznia 2017 r.43 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 26 stycznia 2017 r.
Posiedzenie Rady Inwestycyjnej ZFP JEREMIE poświęcone było w szczególności analizie dotyczącej wdrażania konkursu 5.2/2015/ZFPJ dot. Produktu Kapitałowego. Przedstawiciel IQ Pomerania Sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za wdrażanie Produktu Kapitałowego na Pomorzu Zachodnim, w trakcie spotkania przedstawił stan wdrażania w podziale na poszczególne umowy z Ostatecznymi Beneficjentami. W trakcie spotkania omówione zostały również wprowadzone zmiany w statucie JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego dot. Produktu Kapitałowego. Na zakończenie posiedzenia zaprezentowane zostały założenia do kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

43 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 26 stycznia 2017 r.
43 posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 26 stycznia 2017 r.
2017-01-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania