Podstawowe informacje

Jeremie – instrument wspierający małą i średnią przedsiębiorczość

spotkanie poświęcone Inicjatywie Jeremiespotkanie poświęcone Inicjatywie Jeremie

18 czerwca br. w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze reprezentantów polskich województw zainteresowanych wdrażaniem Inicjatywy Jeremie z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) z udziałem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko. Na czele delegacji Województwa Wielkopolskiego stał Wicemarszałek Leszek Wojtasiak. Ponadto w spotkaniu brali udział przedstawiciele województw: Pomorskiego, Dolnośląskiego i Łódzkiego.

Tematyka spotkania oscylowała wokół trzech głównych wątków: propozycjom EFI odnośnie instytucjonalnych aspektów wdrażania inicjatywy, kształtu Umowy Finansowej pomiędzy EFI a województwami oraz uwagom jakie Województwo Zachodniopomorskie zgłosiło do opracowanego również przez EFI projektu Ewaluacji Okresowej dot. dostępu MŚP do finansowania.

Jest to kolejne z serii spotkań, które wcześniej odbywały się w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, i Brukseli. 

Inicjatywa Jeremie jest instrumentem inżynierii finansowej mającym na celu udzielanie wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń ze środków RPO mikro, małym i średnim przedsiębiorcom będących we wstępnej fazie wzrostu. Generalnym założeniem inicjatywy jest utworzenie funduszu holdingowego (powierniczego), do którego zostaną przekazane środki RPO. Następnie z funduszu środki w postaci dokapitalizowania, gwarancji lub pożyczek trafić mają do pośredników, którymi mają być głównie fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Fundusz Holdingowy ma  funkcjonować przez cały okres programowania (tzn. 2007 – 2015), a jeśli będzie to wolą Zarządu Województwa, to również po jego zakończeniu.

Innym istotnym założeniem Jeremie jest odnawialność środków, które mają cyrkulować pomiędzy funduszem powierniczym, pośrednikami oraz MŚP prowadząc do wielokrotnego, a nie jednorazowego, jak ma to miejsce w przypadku dotacji, wykorzystania środków.

Województwo Zachodniopomorskie rozważa wykorzystanie we wdrażaniu RPO instrumentu Jeremie. Kwota zaplanowana do wykorzystania na wsparcie sektora MŚP w formie poręczeń i pożyczek to 30 mln EUR.

Zalaczniki:

Prezentacja

Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE
rodzaj pliku : ppt
2008-06-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania