Podstawowe informacje

Realizacja projektów dla beneficjentów z sektora MŚP

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (Poddziałanie 1.3.4. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP) planowane jest realizowanie projektów, których ostatecznym beneficjentem będzie sektor MŚP przy zastosowaniu mechanizmu Inicjatywy Jeremie. Województwa zainteresowane wdrożeniem Jeremie przez kilka ostatnich miesięcy w ścisłej współpracy prowadziły w tej kwestii rozmowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i Komisją Europejską. Ukoronowaniem wspomnianej współpracy było zawarcie Umowy Konsorcjum, w którego skład weszły następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie.

Ponadto, Wydział Zarządzania RPO, w którego obowiązkach są prace nad Jeremie w województwie zachodniopomorskim przygotował: 

1.  Tłumaczenie na język polski „Ewaluacji okresowej. Dostęp MŚP do finansowania w regionie Zachodniopomorskim” (raport EFI) przygotowanej za zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (dokument w załączeniu).
2. Ekspertyzę „Wpływ wdrożenia Inicjatywy Jeremie na terenie województwa zachodniopomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji poręczeniowych i pożyczkowych” wykonaną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Initiative For Capital And Governance Piotr Tamowicz (dikument w załączeniu).
3. Prezentację wniosków wynikających z ekspertyzy opracowanej przesz Initiative For Capital And Governance Piotr Tamowicz oraz konsulktacja raport EFI na spotkaniu z przedstawicielami funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które odbyło się 16 czerwca 2008 roku. 

Dnia 3 lipca 2008 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację dotyczącą opracowania ekspertyzy „Wpływ wdrożenia Inicjatywy Jeremie na terenie województwa zachodniopomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji poręczeniowych i pożyczkowych” przez Initiative For Capital And Governance Piotr Tamowicz.

Zalaczniki:

Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy Jeremie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji poręczeniowych i pożyczkowych” wykonaną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Initiative For Capital And Governance Piotr Tamowicz
rodzaj pliku : pdf

Tłumaczenie na język polski „Ewaluacji okresowej. Dostęp MŚP do finansowania w regionie Zachodniopomorskim” (raport EFI) przygotowanej za zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny

Tłumaczenie na język polski „Ewaluacji okresowej. Dostęp MŚP do finansowania w regionie Zachodniopomorskim” (raport EFI) przygotowanej za zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny
rodzaj pliku : pdf
2008-07-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania