Rada Inwestycyjna

VI posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

VI posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICAVI posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

W dniu 21 października 2010 roku w Warszawie, w polskim oddziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odbyło się szóste posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA.

W posiedzeniu Rady udział wzięli członkowie Rady Inwestycyjnej: Marszałek Województwa Władysław Husejko - pełniący funkcję przewodniczącego, Włodzimierz Grudziński, Hans van de Sannden, Marcin Szmyt oraz Robert Michalski, a także obserwatorzy z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

1. Christos Kontogeorgos

2. Katarzyna Dziamara-Rzucidło

3. Carlota Cenalmor

4. Kamila Kaleta

5. Agata Matusiak

W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Maziakowski - przedstawiciel Wydziału Zarządzania RPO.

Posiedzenie Rady zostało zdominowane przez dyskusję na temat ostatecznego wyboru Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawili analizy najlepszych ofert potencjalnych kandydatów na FROMy, po czym Rada Inwestycyjna zaakceptowała przedstawioną przez EBI propozycję. Dokładny termin podpisania umowy/umów pomiędzy EBI, a podmiotem/podmiotami, które będą pełnić rolę FROM w Województwie Zachodniopomorskim uzależniony jest długością procesu negocjacyjnego.

Podczas spotkania dyskutowano także o założeniach do umów, które będą zawierane pomiędzy Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich a ostatecznym beneficjentem.

Poruszono także, kwestie związane z rozszerzeniem zakresu interwencji Inicjatywy JESSICA w związku z wyodrębnieniem w ramach 1. osi priorytetowej działania 1.4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej – Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA.

Ponadto odbyła się dyskusja nt. odnawialnych źródeł energii. W rezultacie, na wniosek przewodniczącego Rady postanowiono zlecić pogłębioną analizę ekspertyzy pn. „Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych” pod kątem popytu na projekty z zakresu efektywności energetycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2010-10-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania