Wdrażanie Jessica

Pierwsza umowa z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich podpisana!

W dniu 29 grudnia 2010 r. została podpisana umowa operacyjna pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), na mocy której BOŚ S.A. będzie pełnił funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

BOŚ S.A. został wybrany do zarządzania funduszem w wysokości ok. 63 mln PLN w ramach Poddziałania 5.5.2. Oprócz środków JESSICA, BOŚ S.A. przeznaczy dodatkowe 100 mln PLN własnych środków na finansowanie tych samych inwestycji. Do podstawowych zadań BOŚ S.A. jako FROM należeć będzie identyfikacja, jak również analiza i ocena pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym oraz finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z celami zawartymi w RPO WZ.

Dzięki Inicjatywie JESSICA zrealizowane zostaną projekty, które z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli wysokie ryzyko związane z ich realizacją oraz niską rentowność inwestycji nie są atrakcyjne komercyjnie, ale przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA planowane jest na I kwartał 2011r.

Więcej informacji na stronie: www.bosbank.pl

2011-01-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania