Wdrażanie Jessica

Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) w Inicjatywie JESSICA

Instytucja Zarządzająca informuje, iż każda jednostka samorządu terytorialnego, zainteresowana uzyskaniem wsparcia na projekty rewitalizacyjne ze środków RPO WZ w ramach Inicjatywy JESSICA zobowiązana jest przygotować Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Dokument ten powinien zostać złożony do Instytucji Zarządzającej w celu jego oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz kryteriów dopuszczających.

Przypominamy że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) sporządzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie przygotowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji i przyjęte uchwałą organu stanowiącego gmin i miast na prawach powiatu z województwa zachodniopomorskiego, które:

- nie zostały złożone w konkursie RPOWZ/LPR/2010/1,

- nie spełniły kryteriów dopuszczających w ramach konkursu RPOWZ/LPR/2010/1,

- w celu aplikowania w ramach inicjatywy JESSICA zostały zaktualizowane, zainteresowana JST ma możliwość złożenia bezpośrednio do WZRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W stosunku do dokumentacji dotyczącej konkursu RPOWZ/LPR/2010/1 wprowadzono szereg uproszczeń. Jedną z ważniejszych zmian jest brak konieczności załączania matryc logicznych do wszystkich projektów w ramach LPR wskazanych, jako możliwych do dofinansowania.

Uwaga: wszystkie Lokalne Programy Rewitalizacji które zostały zaakceptowane w ramach konkursu dotacyjnego nr RPOWZ/LPR/2010/1, automatycznie otrzymały pozytywną rekomendację w zakresie Inicjatywy JESSICA.

2011-03-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania