Wdrażanie Jessica

Zachodniopomorska JESSICA wzorem dla innych

Konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast” w Warszawie.Konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast” w Warszawie.

W dniu 29 marca br. w Warszawie, odbyła się konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”, podczas której, na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, przedstawiono koncepcję działania i wybrane Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA z udziałem banków komercyjnych.

Organizatorami konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Związek Banków Polskich oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W spotkaniu udział wzięli m.in: Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Agnieszka Dawydzik z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Eugenio Leanza - Szef pionu JESSICA i funduszy inwestycyjnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Krzysztof Telega - Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Justyn Konieczny - Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

JESSICA to skrót od nazwy Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Łączna kwota przeznaczona na realizację Inicjatywy JESSICA w Polsce ma wynieść ponad 900 milionów złotych. We wdrażaniu Inicjatywy JESSICA w Polsce bierze udział 5 województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie oraz pomorskie, ale już kolejne wyrażają zainteresowanie JESSICĄ. Województwo zachodniopomorskie należy do pionierów w implementacji JESSICA w skali całej Unii Europejskiej, a doświadczenia naszego samorządu będą szczegółowo analizowane zarówno w Europie, jak i w kraju.

- Tak zaawansowanych regionów jest w całej Europie tylko kilka. Analizę potencjału województwa zachodniopomorskiego w zakresie projektów rewitalizacyjnych kwalifikujących się do JESSICA nasz region przeprowadził już w 2007 roku, kiedy to wpisaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego ten innowatorski mechanizm – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz.

W czasie konferencji zaprezentowano możliwości banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych społeczności. Województwo zachodniopomorskie jest pierwszym regionem, w którym banki komercyjne zostały włączone w Inicjatywę JESSICA. W związku z tym, na przykładzie Pomorza Zachodniego i banków, zaprezentowano możliwości jakie stwarza związek instytucji i funduszy publicznych z doświadczeniem rynkowym i środkami rynku komercyjnego.

- Związek Banków Polskich chce  informować i zachęcać samorządowców do włączania banków w system dystrybucji środków publicznych, a tym samym do optymalizacji skuteczności i kosztów osiągania zaplanowanych celów rozwojowych. W systemie JESSICA, w ramach którego na rynek trafi prawie miliard złotych, uczestniczą już cztery banki, dwa publiczne i dwa komercyjne, a mamy informację o kolejnych zainteresowanych – powiedział Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Na konferencji podpisano również umowę pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz ogłoszono konkurs na pierwsze projekty w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzanego przez Bank BOŚ S.A., który umowę z EBI podpisał w grudniu 2010 r.

Uczestnicząc w Inicjatywie JESSICA, zachodniopomorskie miasta zyskują dodatkową możliwość finansowania inwestycji na atrakcyjnych warunkach. Łączna kwota wsparcia oferowanego na miasta w naszym województwie, w najbliższych latach wynosi prawie 140 milionów złotych. Inwestorzy, spoza terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, już od 21 marca br. mogą aplikować do FROMu o środki.

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich zarządza środkami z Inicjatywy JESSICA, przeznaczając je na współfinansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w formie pożyczek, obligacji lub wkładów kapitałowych. Inwestycje mogą być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Będą to długookresowe instrumenty (do 20 lat), konkurencyjne w porównaniu z rynkowymi – o niższym oprocentowaniu niż w warunkach czysto komercyjnych. Współfinansowane projekty muszą realizować cele społeczne, a także przynosić dochód zapewniający obsługę pożyczki.

Potencjalny projekt miejski będzie opiniowany najpierw pod kątem użyteczności społecznej, następnie merytorycznie oraz finansowo-ekonomicznie, po czym podejmowana będzie decyzja o przepływie środków pieniężnych. Dzięki formie zwrotnej, pieniądze będą wracały do funduszu i będą mogły być wielokrotnie wykorzystane.

Przykładowe projekty w JESSICA to rewitalizacja terenów miejskich poprzez np.: adaptację na cele komercyjne niewykorzystywanych dotąd zabytków, wykorzystanie opuszczonych fabryk dla celów rekreacyjno- sportowych czy też kompleksów magazynowych na salę koncertową lub  inkubatory przedsiębiorczości, a wokół takich obiektów – budowa lub naprawa odpowiedniej  infrastruktury (dróg dojazdowych, parków, etc.).

Konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast” w Warszawie.
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
konferencja „JESSICA w Bankach - Banki dla miast”
2011-03-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania