Podstawowe informacje

Rola miast w rozwoju Polski

Marszałek Olgierd Geblewicz (pierwszy z prawej), minister Waldemar Sługocki i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w czasie dyskusji.Marszałek Olgierd Geblewicz (pierwszy z prawej), minister Waldemar Sługocki i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w czasie dyskusji.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz uczestniczył w konferencji „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”, która odbyła się w dniach 28-29 marca br. w Warszawie.

- Władze Województwa Zachodniopomorskiego dostrzegają ogromne znaczenie metropolii w prowadzeniu polityki rozwoju na poziomie regionalnym. Najlepszym tego wyrazem jest wyodrębnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym osi priorytetowej dedykowanej Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu – mówił Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa w trakcie dyskusji otwierającej organizowaną w dniach 28-29 marca br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego konferencję „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”. Tematyka konferencji wpisuje się w toczącą się na forum  krajowym i ogólnopolskim debatę na temat terytorialnego wymiaru polityki spójności i miejsca przypisanego w tej polityce miastom.

W dyskusji, którą moderował Waldemar Sługocki - Wiceminister Rozwoju Regionalnego uczestniczyli: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania, Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Warszawy i Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Eurocities - Hanna Gronkiewicz-Waltz, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania - prof. Tadeusz Markowski oraz Eugenio Leanza, odpowiedzialny za Inicjatywę JESSICA z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W czasie debaty marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał rolę kompleksowego wsparcia dla procesu rewitalizacji w miastach. Wskazywał na rozwiązania wdrażane w naszym województwie, które pozwalają połączyć system tradycyjnych grantów ze finansowaniem zwrotnym za pośrednictwem Inicjatywy JESSICA. Przedstawił drogę, które przeszło Zachodniopomorskie od wstępnego zainteresowania Inicjatywą do jej pełnej implementacji w ostatnich miesiącach. Marszałek zachęcał także do wykorzystywania takich nowatorskich nstrumentów wsparcia w planowaniu i realizacji polityki miejskiej. Zebrane doświadczenia będą procentować w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej – podkreślał marszałek.

Konferencja organizowana w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego miała na celu zaprezentowanie najnowszych prac dotyczących polityki miejskiej, w tym koncepcji przyszłej krajowej polityki miejskiej w Polsce oraz wyników Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Konferencja przyciągnęła zarówno szerokie grono prelegentów, w tym Michała Boniego - Szefa Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, Jana Olbrychta - Posła do Parlamentu Europejskiego i Olgierda Dziekońskiego - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, jak i bardzo wiele osób zaangażowanych w proces prowadzenia polityki miejskiej w Polsce.

Więcej o konferencji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Marszałek Olgierd Geblewicz (pierwszy z prawej), minister Waldemar Sługocki i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w czasie dyskusji.
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
konferencja „Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”
2011-03-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania