Rada Inwestycyjna

VIII posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

..

Kolejne - ósme posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2011 r. W spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem jako przewodniczącym Rady Inwestycyjnej oraz jego zastępcą – Wicemarszałkiem Panem Andrzejem Jakubowskim jak również obserwatorzy i przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Menadżera FP JESSICA) oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

Tematem przewodnim posiedzenia była dyskusja nad obecnym stanem implementacji Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim oraz analiza kwestii problematycznych, które pojawiają się podczas bieżącej pracy nad jej wdrożeniem. Aby pogłębić dyskusję na posiedzenie zaproszono przedstawicieli dwóch działających w województwie zachodniopomorskim Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i ich partnerów:

• Bank Ochrony Środowiska SA wraz z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA udzielających pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, oraz

• Bank Zachodni WBK SA wraz z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, którzy finansują z JESSICA projekty na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

W trakcie spotkania przedyskutowano także pierwsze projekty, które są w kręgu zainteresowania jako beneficjenci środków Inicjatywy JESSICA.

.
.
.
.
.
.
2011-07-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania