Wdrażanie Jessica

Inicjatywa JESSICA - ogłoszenie naboru wniosków na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Spotkanie na którym oficjalnie ogłoszono nabór wniosków w ramach Inicjatywy JESSICASpotkanie na którym oficjalnie ogłoszono nabór wniosków w ramach Inicjatywy JESSICA

Ruszył nabór wniosków na finansowanie projektów rewitalizacyjnych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w ramach Inicjatywy JESSICA. Bank Zachodni WBK SA, który pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich rozpoczął w czwartek 28 lipca br. nabór wniosków. Do rozdysponowania jest ok. 80 mln PLN.

Nabór wniosków jest otwarty, aż do wyczerpania całej puli przyznanych środków.

Wszelkie informacje o naborze wniosków znajdą Państwo na stronie: www.jessica.bzwbk.pl.

Dzięki Inicjatywie JESSICA zrealizowane zostaną projekty, które z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli wysokie ryzyko związane z ich realizacją oraz niską rentowność inwestycji nie są atrakcyjne komercyjnie, ale przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Inicjatywa JESSICA to innowacyjny i bardziej skuteczny sposób wykorzystania Funduszy Strukturalnych przez użycie zwrotnych instrumentów finansowych lepiej stymulujących proces realizacji projektu oraz umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ograniczonych zasobów. To pewnego rodzaju „novum” w poszukiwaniu przez Unię Europejską nowych i efektywniejszych dróg dla dystrybucji środków. Zamiast bezzwrotnej dotacji, wnioskodawca-inwestor ma możliwość realizacji inwestycji dzięki tzw. instrumentom zwrotnym. W przypadku naszego województwa są to nisko oprocentowane – preferencyjne pożyczki.

W imieniu Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich zapraszamy do składania wniosków!

Spotkanie na którym oficjalnie ogłoszono nabór wniosków w ramach Inicjatywy JESSICA
Spotkanie na którym oficjalnie ogłoszono nabór wniosków w ramach Inicjatywy JESSICA
2011-07-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania