Rada Inwestycyjna

IX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

IX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICAIX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

W dniu 23 listopada 2011 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA. Pierwszej części spotkania przewodniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz. Drugą część spotkania poprowadził pan Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania obradowano nad wzmocnieniem zasobów kadrowych po stronie Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA, zmianami do Umowy Operacyjnej jednego z Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich a także nad koncepcją zorganizowania konferencji poświęconej promowaniu inicjatywy JESSICA w regionie. W świetle zbliżającej się nowej perspektywy finansowej poruszono temat opublikowanych przez Komisję Europejską projektów rozporządzeń na przyszły okres programowania i ich wpływu na funkcjonowanie instrumentów zwrotnych w okresie 2014-2020. Dodatkowo zaprezentowane zostało studium ewaluacyjne wykonywane na zlecenie EBI przez firmę Deloitte Business Consulting S.A. na temat potencjału projektowego w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele dwóch wybranych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich tj. Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Banku Zachodniego WBK S.A. wraz z Agencjami Rozwoju Regionalnego S.A., którzy zaprezentowali stan wdrażania inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto w posiedzeniu Rady udział wzięli członkowie Rady Inwestycyjnej: pan Włodzimierz Grudziński, pan Hans van de Sannden, pan Marcin Szmyt oraz pan Robert Michalski, a także obserwatorzy z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

1. pan Christos Kontogeorgos

2. pani Agata Matusiak

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyła pani Justyna Gąska i pani Magdalena Kafarska z Wydziału Zarządzania RPO.

IX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
IX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
.
IX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - O. Geblewicz i Dyr. WZRPO - M. Szmyt
IX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
2011-11-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania