Rada Inwestycyjna

X posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

X posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICAX posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

W dniu 7 lutego 2012 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA. Spotkanie poprowadził pan Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania obradowano nad szczegółami dotyczącymi organizacji w dniu 7 marca br. konferencji pn. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, która poświęcona będzie dwóm inicjatywom wspólnotowym tj. JESSICA i JEREMIE. Ponadto omówiono wyniki naborów wniosków w systemie dotacyjnym w ramach poddziałań 5.5.1 i 6.6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście możliwości finansowania środkami inicjatywy JESSICA projektów, które nie uzyskały bądź nie uzyskają finansowania dotacyjnego. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele dwóch Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich tj. Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Banku Zachodniego WBK S.A., którzy zaprezentowali stan wdrażania inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim z wyszczególnieniem projektów przewidzianych do wsparcia.

Ponadto w posiedzeniu Rady udział wzięli członkowie Rady Inwestycyjnej: pan Włodzimierz Grudziński, pan Hans van de Sannden, pan Marcin Szmyt oraz pan Robert Michalski, a także obserwatorzy z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

1. pan Christos Kontogeorgos

2. pani Agata Matusiak

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyła pani Magdalena Kafarska z Wydziału Zarządzania RPO.

X posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
X posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
2012-02-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania