Rada Inwestycyjna

XI posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

W dniu 23 lipca 2012 roku w Szczecinie, odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA.

Kolejne posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA odbyło się z udziałem przedstawicieli dwóch Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich działających w województwie zachodniopomorskim.

Tematem przewodnim, nad którym toczono dyskusję był aktualny stan wdrażania Inicjatywy oraz omówienie przez przedstawicieli FROMów stanu prac związanych z analizą i weryfikacją projektów. Osoby reprezentujące FROMy w sposób szczegółowy omówiły wszystkie projekty, które znajdują się w kręgu zainteresowania. Jak potwierdzali mówcy niektóre projekty są już w zaawansowanej fazie do wdrażania, jednak ze względu na różnego rodzaju kwestie natury technicznej i prawnej czekają na ostateczne rozstrzygnięcia. FROMy przedstawiły także bariery na jakie napotykają w trakcie realizacji Inicjatywy. Posiedzenie Rady pozwoliło na bliższe przyjrzenie się zgłaszanym problemom, a Rada Inwestycyjna wraz z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego starała się doradzić i na bieżąco rozwiązać sporne kwestie przy realizacji projektów.

2012-08-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania