Wdrażanie Jessica

ANKIETA – Finansowanie inwestycji miejskich w nowym okresie programowania.

..

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz konsorcjum firm Mazars, InfraLinx Capital i Ecorys Polska (Konsorcjum) przygotowuje Studium Ewaluacyjne, którego celem jest określenie możliwości finansowania inwestycji z zakresu rozwoju obszarów miejskich przy pomocy instrumentów finansowych w nowym okresie programowania 2014-2020. W tym celu dla potencjalnych Beneficjentów projektów miejskich przygotowana została ankieta, której wyniki mają pomóc w określeniu m.in. sektorów oraz typów projektów, na rzecz których mogłoby być udzielane wsparcie w formie zwrotnych instrumentów finansowych w kolejnej perspektywie finansowej.

W związku z powyższym, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia, do 15 lutego br., krótkiej ankiety elektronicznej znajdującej się pod poniższym linkiem: www.ecorys.pl/newsletter/archiwum/2013-02-08_jessica_zachodnio.html

Jednocześnie informujemy, że z listy zgłoszonych przez wszystkie instytucje projektów Konsorcjum dokona wyboru 2 projektów pilotażowych, które poddane zostaną analizie pod kątem możliwości sfinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020, przy czym zaznaczamy, iż pozyskiwane informacje zbierane są w celu badawczym a przedmiotowa ewaluacja nie stanowi preselekcji projektów w ramach jakiegokolwiek konkursu lub naboru.

2013-02-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania