Rada Inwestycyjna

XIII posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

Posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICAPosiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

W dniach 11-12 lutego 2013 roku w Luksemburgu odbyło się trzynaste posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA. Dwudniowe spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji na temat wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim.

XIII posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA odbyło się w Luksemburgu w obecności Marszałka p. Olgierda Geblewicza jako Przewodniczącego Rady, Wicemarszałka p. Andrzeja Jakubowskiego, Skarbnika Województwa p. Zbigniewa Miklewicza oraz Członków Rady: p. Włodzimierza Grudzińskiego, p. Hansa van de Sandena, p. Marcina Szmyta i p. Roberta Michalskiego.

Z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w spotkaniu udział wzięli: p. Nicolas Jennett, p. Christos Kontogeorgos i p. Agata Matusiak.

Podczas pierwszego dnia obrad Rady poruszono wiele ważnych kwestii, jednak tematem przewodnim było przedstawienie przez przedstawiciela EBI portfolio projektów miejskich dwóch Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na tej podstawie rozpoczęła się dyskusja o postępie wdrażania inicjatywy. Omówiono także instrument finansowy ELENA polegający na pomocy w przygotowaniu projektów, w zakresie efektywności energetycznej i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Pierwszy dzień spotkania zakończył się dyskusją dotyczącą organizacji kwietniowej konferencji pn. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, która poświęcona będzie dwóm inicjatywom wspólnotowym tj. JESSICA i JEREMIE.

Podczas drugiego dnia kontynuowano obrady i skupiono się m.in. na takich tematach jak kwestie problematyczne dotyczące wdrażania JESSICA w Polsce oraz planowane działania do podjęcia w celu usprawnienia mechanizmu funkcjonowania JESSICA.

Posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
Posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
Posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
2013-02-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania