Wdrażanie Jessica

Unijne fundusze trafią do Świnoujścia

W_czasie spotkania omówione zostały dwa projekty realizowane w ramach zachodniopomorskiej Inicjatywy JESSICA, a Gmina Miasto Świnoujście podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.W_czasie spotkania omówione zostały dwa projekty realizowane w ramach zachodniopomorskiej Inicjatywy JESSICA, a Gmina Miasto Świnoujście podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

Świnoujście dobrze wykorzystuje fundusze unijne – to jeden z wniosków dzisiejszego (18 luty br.) spotkania członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z prezydentem Świnoujścia. W czasie konferencji marszałkowie Andrzej Jakubowski i Jarosław Rzepa, wspólnie z prezydentem Januszem Żmurkiewiczem, opowiadali o najnowszych świnoujskich inwestycjach prowadzonych dzięki unijnym środkom.

 Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jarosław Rzepa - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście, Iwona Górecka-Sęczek – Skarbnik Miasta Świnoujście,Wiesław Kot - Dyrektor Zarządu "Techagra" Sp. z o.o., Marcin Szmyt - Dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Robert Michalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,Agata Matusiak - Specjalista ds. Funduszy Powierniczych JESSICA w Polsce z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Piotr Podębski – Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ S.A.

 

Tematem dzisiejszego spotkania były najnowsze inwestycje realizowane na terenie Gminy Miasto Świnoujście – dwie w ramach zachodniopomorskiej Inicjatywy JESSICA, jedna w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

Konferencja rozpoczęła się od podpisania umowy o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ulicy Malczewskiego w Świnoujściu”, realizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście w ramach PO RYBY 2007-2013.

 Program Operacyjny Ryby wdrażany jest w naszym województwie z powodzeniem od 3 lat – mówił Członek Zarządu Jarosław Rzepa. - Warto zaznaczyć, że mamy drugą największą – zaraz po województwie pomorskim - alokację spośród wszystkich polskich województw. Mam nadzieję, że w ramach tego programu trafi do naszego regionu 200 mln zł. Jedną z Lokalnych Grup Rybackich, które dobrze realizują projekty jest Świnoujska Lokalna Grupa Rybacka. Dziś podpisywana umowa, opiewająca na 1 mln zł, przy kosztach realizacji całej inwestycji 1,8 mln zł, na pewno pozwoli by kolejna zachodniopomorska perełka turystyczna była jeszcze ładniejsza i jeszcze bardziej przyjazna – mówił Jarosław Rzepa, który zaznaczył również, że rok 2013 będzie najważniejszy dla wszystkich siedmiu zachodniopomorskich LGR, z racji przesunięcia naborów na 2013 rok, tak aby inwestycje realizowane w ramach PO RYBY przeprowadzić i rozliczyć w terminie.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podkreślał, że bez funduszy z PO RYBY nie udałoby się przeprowadzić inwestycji. - To już czwarty projekt realizowany ze środków PO RYBY w Świnoujściu. Te pieniądze pozwolą nam zagospodarowanie 1,5 h terenów po byłej radzieckiej bazie wojskowej, które znajdują się między dwoma osiedlami w centrum Świnoujścia. Powstanie park, place zabaw, boiska sportowe – z myślą o mieszkańcach właśnie tych osiedli – mówił prezydent Świnoujścia.

Drugą część spotkania wypełnił temat Inicjatywy JESSICA. Uczestnicy spotkania przypomnieli, że w dniu 28 grudnia 2012 r., pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. a „Techagra” Sp. z o.o. podpisana została umowa na realizację inwestycji miejskiej w ramach Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt spółki Techagra pn.„Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego szpitala miejskiego w Świnoujściu na potrzeby Hotelu Wypoczynkowo-Konferencyjnego z usługami Medical SPA pn. ”WEST BALTIC RESORT SPA & WELLNESS”, którego koszt całkowity wynosi 15 044 000 zł, otrzymał pożyczkę w wysokości 4 028 000 zł. Dodatkowo BOŚ S.A. udzieli finasowania uzupełniającego w formie kredytu inwestycyjnego uzupełniającego JESSICA w kwocie 6 742 000 zł oraz kredyt Obrotowy Nieodnawialny w kwocie 1 564 000 zł. O szczegółach tej inwestycji opowiadał Dyrektor Zarządu spółki Techagra, Wiesław Kot.

Celem tego projektu jest rewitalizacja dawnego szpitala miejskiego w Świnoujściu wraz z bezpośrednim jego otoczeniem (obiekt znajduje się przy głównej nadmorskiej promenadzie Świnoujścia), polegająca na uruchomieniu w nim Hotelu Wypoczynkowo-Konferencyjnego pn. WEST BALTIC RESORT SPA & WELLNESS.

Projektem, obok inwestora, bardzo zainteresowana jest Gmina Miasto Świnoujście, ze względu na fakt, iż obecny stan budynku (i jego estetyka) buduje zły wizerunek miasta, odstraszając turystów czy inwestorów. Inwestycja Techagry, oprócz rewitalizacji samego szpitala miejskiego, zakłada także odnowienie bezpośrednio przylegającej część promenady nadmorskiej.

Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w kierunek rozwoju Gminy i Miasta Świnoujście, które w swojej strategii planuje stopniowo rewitalizować obszary miejskie, które wymagają tego typu działań oraz wpisze się swoją koncepcją w lokalny plan i charakter miasta. Warto podkreślić społeczną funkcję tego projektu - inwestor wykona elementy, które służyć będą całemu społeczeństwu lokalnemu, jak również przyjeżdżającym do Świnoujścia turystom.

Piotr Podębski z BOŚ S.A. i prezydent Janusz Żmurkiewicz, złożyli dzisiaj podpisy pod umową na realizację projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA. Projekt Gminy Miasto Świnoujscie „Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą ul. Kołłątaja dz. Nr 381, 385, 384, 275: obręb 0008 Świnoujście” otrzymał pożyczkę JESSICA w wysokości 3 316 047 zł (całkowity koszt realizacji wynosi 5 421 397 zł).

Powyższy projekt realizowany będzie na obszarze zdegradowanym miasta a planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie obszaru, utwardzenie i uzbrojenie go oraz nasadzenie zieleni i - następnie - budowę nowoczesnego, estetycznego i ogólnie dostępnego targowiska miejskiego. Realizacja projektu obejmie budowę dziewięciu pawilonów targowych z lokalami handlowymi dla poszczególnych branż. Targowisko znajdować się będzie na zamkniętej i ogrodzonej przestrzeni, a na jego terenie zaprojektowane zostaną nowe ciągi komunikacyjne dla ruchu kołowego i pieszego. W ramach inwestycji Gmina Miasto Świnoujście przewiduje także budowę 70 zabudowanych stanowisk do sprzedaży całorocznej, 4 zabudowane stanowiska do sprzedaży sezonowej, 30 stanowisk do sprzedaży sezonowej (kompleks zadaszonych stołów) oraz plac do sprzedaży bezpośrednio z samochodów (5 miejsc). Dodatkowo na terenie targowiska zapewnione będzie zasilanie w energię elektryczną w celu oświetlenia terenu i pawilonów oraz ogrzewania budynków, uzbrojenie terenu w instalację wodociągowa, kanalizacyjną i deszczową w celu doprowadzenia wody do pawilonów, sanitariatów, dla celów przeciwpożarowych oraz odprowadzania ścieków. Ponadto w planach jest także budowa 42 nowych miejsc parkingowych dla klientów targowiska oraz sprzedawców, a także stojaki rowerowe. Powstaną pomieszczenia dla pracowników ochrony oraz ogólnodostępne toalety. Cały obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych a dzięki szerokim przejściom, ławkom i podjazdom, także dla matek z dziećmi.

Budowa targowiska przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni w centrum miasta oraz umożliwi utworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji na dziedzińcu wewnątrz kwartału. Przedsięwzięcie ma na celu również stworzenie uporządkowanej przestrzeni kwartału miejskiego poprzez odbudowanie kompleksu mieszkalno-usługowego, dzięki wyburzeniu niewielkich obiektów będących w złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystających do otaczającej zabudowy, wykonaniu uporządkowanych ciągów komunikacyjnych (chodniki, ścieżki, dojścia do klatek, dojazdy), zwiększeniu udziału terenów zielonych poprzez stworzenie nowych trawników, klombów, nasadzenie roślinności niskopiennej i drzew, montaż elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci.

Na zakończenie spotkania, podsumowując stan wdrażania JESSICI w naszym regionie, wicemarszałek Andrzej Jakubowski poinformował, iż wartość złożonych i podlegających obecnie ocenie wniosków o pożyczkę JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. wyczerpuje w 100% pulę środków dostępnych w ramach priorytetowej Osi 5. Turystyka, kultura, rewitalizacja, Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA.

W_czasie spotkania omówione zostały dwa projekty realizowane w ramach zachodniopomorskiej Inicjatywy JESSICA, a Gmina Miasto Świnoujście podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
W czasie spotkania omówione zostały dwa projekty realizowane w ramach zachodniopomorskiej Inicjatywy JESSICA, a Gmina Miasto Świnoujście podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
Marszałek Jarosław Rzepa składa podpis pod umową w ramach PO RYBY.
Podpis składa marszałek Andrzej Jakubowski.
2013-02-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania