Wdrażanie Jessica

Pula środków BOŚ S.A na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA na wyczerpaniu!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż wartość złożonych i podlegających obecnie ocenie wniosków o pożyczkę JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjnego w Szczecinie, działającego, jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopomorskiego poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, wyczerpuje w 100% pulę środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej 5 „Turystyka, kultura, rewitalizacja” Poddziałanie 5.5.2 „Inicjatywa JESSICA”.

W związku z powyższym, w przypadku kolejnych wniosków składanych po 18 lutego 2013 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Szczecinie nie gwarantuje, że otrzymają one finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA. Stosowne decyzje będą podejmowane w zależności od stopnia przygotowania Projektów Miejskich i ich gotowości do wdrożenia.

2013-02-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania