Rada Inwestycyjna

XIV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

XIV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA odbyło się w Szczecinie w dniu 10 kwietnia 2013 roku. Spotkanie poprowadził pan Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Z uwagi na zaawansowany etap implementacji inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim głównym tematem posiedzenia był przegląd działań podejmowanych przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich mających doprowadzić do podpisania kolejnych Umów Inwestycyjnych. Na tę okoliczność zaproszeni zostali przedstawiciele dwóch Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich tj. Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. którzy omówili szczegółowo potencjalne projekty przewidziane do wsparcia w najbliższych miesiącach. Ponadto podczas posiedzenia Rady dyskutowano nad kwestiami dotyczącymi realizacji obowiązków wynikających z zapisów Umowy o Finansowaniu jaką Województwo Zachodniopomorskie zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 30 lipca 2009 roku.

2013-05-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania