Wdrażanie Jessica

JESSICA zmienia oblicze Szczecina

..

Bank Zachodni WBK, działający na terenie SOM oraz spółka „Gryf” Strojny Sp. J. w piątek, 7 czerwca br. podpisali umowę na mocy której dzięki wsparciu pożyczką JESSICA w wysokości ponad 19 mln zł inwestor zrewitalizuje i zagospodaruje zabytkowy, poprzemysłowy budynek dawnej elektrowni mieszczący się w Szczecinie przy ul. Storrady - Świętosławy 3. W ramach projektu planowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dawnej elektrowni o 3 nowe kondygnacje wraz z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania obiektu i przystosowania go na cele usługowo-biurowe i mieszkaniowe.

W ramach inwestycji przewidziano także budowę instalacji sygnalizacyjnej, w tym instalacji monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej oraz zagospodarowanie terenu na pomieszczenia o funkcjach ogólnodostępnych - galerie, butiki, małe biura.

Przedmiotowa inwestycja, to już czwarty projekt realizowany przez BZ WBK ze środków JESSICA na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i dziesiąty w skali całego województwa. Jak widać środki Inicjatywy sukcesywnie trafiają do przedsiębiorców, dzięki czemu zmienia się nie tylko wizerunek Szczecina, ale i innych miast naszego województwa.

.
.
.
2013-06-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania