Wdrażanie Jessica

Zachodniopomorska JESSICA najszybsza w Europie.

..

Przy udziale Marszałka oraz Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dyrekcji Banku Ochrony Środowiska S.A., oraz przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego , w czwartek (11.07.2013 r.) odbyła się konferencja prasowa poświęcona przekroczeniu przez BOŚ S.A. całej przyznanej mu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA na terenie poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (SOM).

BOŚ S.A. pełniący funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) na terenie poza SOM jako pierwszy FROM w Europie zakontraktował w umowach z Beneficjentami wszystkie przyznane mu środki w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WZ. Jeszcze pod koniec czerwca br. stan zakontraktowanych środków w odniesieniu do alokacji przyznanej Bankowi wynosił zaledwie 86,89%. Tymczasem dzięki 3 nowym umowom podpisanym w lipcu br. poziom kontraktacji wzrósł do ponad 67 mln PLN, co stanowi dokładnie 106,66% alokacji przyznanej Bankowi na mocy umowy inwestycyjnej.

Łącznie BOŚ S.A ma na swoim koncie już 9 umów. Trzy nowo podpisane umowy, dzięki którym Bank został liderem wśród FROMów wdrażających Inicjatywę JESSICA w Europie zawarte zostały z Gminą Połczyn Zdrój, Uzdrowiskiem Połczyn S.A. oraz inwestorem WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Gmina Połczyn Zdrój, na mocy umowy podpisanej 1 lipca br. pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA w wysokości 3 690 000 PLN planuje przeznaczyć na rewitalizację części zabytkowej starówki Połczyna Zdroju, a dokładniej budynku dawnego kina Goplana i jego przebudowę na nowoczesne Centrum Kultury oraz obiekt kongresowo-seminaryjny. Nowopowstałe Centrum Kultury będzie pełniło funkcję usługową, turystyczną oraz administracyjną i znajdzie się w nim m.in. sala konferencyjna, klimatyzowana sala widowiskowo-konferencyjna z funkcją kina, sala kameralna przeznaczona do zajęć dydaktycznych, przedstawień, czy małych koncertów, punkt informacji turystycznej, galeria o łącznej powierzchni 210 m2, kawiarnia z kącikiem czytelniczym, kącikiem dziecięcym, barem oraz dostępem do internetowej sieci bezprzewodowej oraz miejsce aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Realizacja przedmiotowego projektu stworzy gminie warunki do organizacji zróżnicowanych wydarzeń oraz imprez kulturalnych, zaktywizuje środowiska twórcze i poprawi atrakcyjność turystyczną Połczyna.

Uzdrowisko Połczyn S.A. 8 lipca br. podpisało z Bankiem umowę, na mocy której, dzięki pożyczce JESSICA w wysokości 3 523 248 PLN, zrewitalizowany zostanie zdegradowany teren Uzdrowiska Sanatoryjnego. Pierwszy element inwestycji obejmie przebudowę i rozbudowę bazy zabiegowej w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego „Borkowo”, a drugi przebudowę i modernizację zaplecza gastronomicznego Sanatorium „Gryf”. Celem projektu jest wzbogacenie programu użytkowego sanatorium, podniesienie jego atrakcyjności w zakresie usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz poprawa jakości technicznej i maksymalizacja operacyjności zakładu. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano także zmianę sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń i przystosowanie ich do pełnienia funkcji bazy zabiegowej oraz remont ogólnobudowlany, kanalizacyjny, wentylacyjny i elektryczny Uzdrowiska wraz z zakupem wyposażenia gastronomicznego.

Ostatnia umowa wyczerpująca alokację BOŚ S.A. podpisana została 10 lipca z inwestorem WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Ze środków uzyskanych w ramach pożyczki JESSICA w wysokości 5 260 500 PLN inwestor zamierza przeprowadzić modernizację i rozbudowę obecnie funkcjonującego hotelu Widok w Wałczu i stworzenie centrum rekreacyjno-sportowego.

Przedmiotem projektu ma być zagospodarowanie działek stanowiących otoczenie oraz integralną część inwestycji i przywrócenie jej dawniej funkcji oraz dostosowanie do nowych potrzeb i standardów. W ramach projektu wybudowane zostaną parkingi oraz podjazd dla gości i obsługi hotelowej a także plenerowy plac widokowy, rampy i platformy dla niepełnosprawnych, trzytorowa kręgielnia, boisko do squasha oraz świetlica i bawialnia dla dzieci a całość dostosowana zostanie do osób niepełnosprawnych.

.
.
.
.
2013-07-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania