Rada Inwestycyjna

XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICAXV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

18 lipca br. w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie odbyło się kolejne, piętnaste już posiedzenie Rady Inwestycyjnej JESSICA. Obok członków Rady w posiedzeniu wzięli także udział przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich – Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącego funkcję FROM na terenie poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (SOM) oraz Banku Zachodniego WBK S.A., pełniącego rolę FROM na terenie SOM. Spotkanie poprowadził pan Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym tematem posiedzenia był przegląd działań podjętych dotychczas przez oba FROMy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego i stan wdrażania Inicjatywy na terenie SOM i poza SOM pod kątem prognoz dotyczących wydatkowania przez banki środków na konkretne, zidentyfikowane projekty i podpisane już umowy. Oba Fundusze zaprezentowały harmonogram wypłat Beneficjentom środków finansowych w ramach Inicjatywy JESSICA. BZ WBK, który nie zakontraktował jeszcze wszystkich środków przyznanych mu na realizację projektów miejskich, przedstawił uczestnikom spotkania także harmonogram dotyczący najbliższych Komitetów Inwestycyjnych, na których podejmowane będą decyzje na temat kolejnych umów inwestycyjnych. Tymczasem BOŚ S.A. po raz kolejny, tym razem w obecności członków Rady Inwestycyjnej, miał okazję aby pochwalić się swoim sukcesem na skalę europejską – zakontraktowaniem, jako pierwszy FROM w Europie, całej przyznanej mu alokacji w umowach z Beneficjentami.

W drugiej części spotkania omówione zostały propozycje aktualizacji wewnętrznych dokumentów Instytucji Zarządzającej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz FROMów i poruszone zostały kwestie dotyczące realizacji Inicjatywy JESSICA w kontekście przyszłej perspektywy finansowej.

XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
2013-07-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania