Wdrażanie Jessica

JESSICA wkracza do centrum Szczecina

..

W piątek, 9 sierpnia 2013 r. w dawnym foyer kina Kosmos, przy udziale Marszałka i Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zastępcy Prezydenta Szczecina a także lokalnych mediów, odbyła się konferencja prasowa, której towarzyszyło oficjalne podpisanie umowy inwestycyjnej, na mocy której zrewitalizowany zostanie zabytkowy budynek dawnego kina Kosmos. Stronami umowy był Bank Zachodni WBK pełniący rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz inwestor ze Szczecina, firma Mark Invest Sp. z o.o.

Dzięki pożyczce ze środków Inicjatywy JESSICA w wysokości ponad 16 mln PLN inwestor planuje kompleksową rewitalizację kina Kosmos oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei ul. Wojska Polskiego wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez wybudowanie energooszczędnego budynku biurowo-usługowo-naukowego. Inwestycja ta łączy elementy komercyjne z elementami społecznymi, takimi jak zagospodarowanie niszczejącego terenu o historycznej i sentymentalnej wartości dla mieszkańców Szczecina. Ponadto, symboliczne połączenie zabytku oraz nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie budynku, pozwoli wprowadzić na mapie Szczecina nową atrakcję dla zwiedzających – możliwość zwiedzania podziemi kina połączonego z wystawą odrestaurowanych przedmiotów np. kamer czy zdjęć. Dodatkowo, w nowo wybudowanym budynku Inwestor planuje wkomponować przestrzeń przeznaczoną pod kawiarnię – restaurację, gdzie przez przeszklenia będzie można podziwiać zabytkową mozaikę na froncie kina. Nowy obiekt będzie przykładem użycia najnowszych technologii energooszczędnego budownictwa.

Poza przestrzenią komercyjną oraz społeczną, w ramach projektu powstanie także przestrzeń edukacyjna przeznaczona do badań i zapoznawania się z nowymi technologiami, oraz przestrzeń kulturalna przeznaczona na wydarzenia związane ze sztuką, promocją sztuki najnowszej czy wyłapywaniem trendów i młodych artystów. Globalnie, w skali miasta, inwestycja wpłynie na uporządkowanie i odnowienie przestrzeni w centrum Szczecina.

.
.
.
.
.
.
2013-08-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania