Wdrażanie Jessica

Pierwszy projekt w ramach inicjatywy JESSICA zrealizowany!

..

Po niespełna roku od podpisania umowy, w piątek, 25 października br. oddano do użytku pierwszy projekt zrealizowany w województwie zachodniopomorskim w ramach inicjatywy JESSICA.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy firmą Lech Investment sp. z o.o. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. pełniącego rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym udało się zrealizować projekt, który skutecznie zrewitalizował zniszczoną, powojskową tkankę miejską i stworzył specjalistyczne centrum medyczne. Zrealizowane przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację budynku powojskowego objętego ochroną konserwatorską. Celem inwestycji było stworzenie specjalistycznego Centrum Medyczno-Diagnostycznego ze Szpitalem jednodniowym oraz Oddziałem rehabilitacji długoterminowej, będącego placówką łączącą usługi diagnostyczne, edukacyjne i profilaktyczne w zakresie zdrowia. Ideą projektu było stworzenie zespołu pracowni diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, korzystających z najnowocześniejszego sprzętu i poradni medycznych lekarzy rodzinnych oraz specjalistów.

Przedmiotowa inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg ale służyć będzie także turystom i kuracjuszom przebywającym w Uzdrowisku Kołobrzeg i pozytywnie wpłynie na rozwój rewitalizowanego obszaru oraz całego miasta.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji to 10,67 mln PLN z czego 5 mln PLN pochodzi ze środków Inicjatywy JESSICA.

.
.
.
.
2013-10-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania