Wdrażanie Jessica

Szczecin pięknieje dzięki funduszom JESSICA

Wizualizacja projektuWizualizacja projektu

W dniu 30 października 2013 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Biurem Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o. podpisana została umowa na realizację inwestycji miejskiej w ramach Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt „Rewitalizacja terenów postoczniowych w Szczecinie poprzez budowę budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej” zakłada wykonanie prac rewitalizacyjnych na danym obszarze, polegających na rozbiórkach i budowach, w efekcie których powstanie wysokiej klasy budynek o przeznaczeniu biurowo-usługowo-handlowym. W ramach realizowanego projektu BOOiM ALKON Sp. z o.o. zobowiązuje się do wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-handlowej, a także do nieodpłatnego udostępniania sal konferencyjnych w budynku dla organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Dodatkowo Wnioskodawca planuje utworzyć i zlokalizować w budynku zrealizowanym w ramach projektu spółdzielnię socjalną, która będzie zajmowała się szkoleniami i pomocą w zatrudnieniu osób wykluczonych społecznie. Jak widać, JESSICA nie tylko sukcesywnie rewitalizuje obszary zdegradowane, ale też wpływa na rozwój społeczno - gospodarczy regionu.

Wizualizacja projektu
Wizualizacja projektu
Stan obecny – miejsce realizacji projektu
Stan obecny – miejsce realizacji projektu
2013-11-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania