Wdrażanie Jessica

Województwo Zachodniopomorskie znów liderem na skalę europejską

Żmudny okres ciężkiej, wytężonej pracy nad identyfikacją i oceną projektów możliwych do wsparcia środkami Inicjatywy JESSICA powoli zbliża się ku końcowi. Dziś inicjatywa JESSICA wychodzi z cienia i już niebawem w wielu miejscach w województwie będzie można ujrzeć jej oblicze w postaci namacalnych projektów.

Wraz z podpisaniem kolejnej umowy na realizację projektu miejskiego współfinansowanego środkami pochodzącymi z Inicjatywy, województwo zachodniopomorskie błyszczy, bo jako pierwszy Region nie tylko w Polsce, ale i w Europie w umowach z Beneficjentami zakontraktowało na projekty miejskie wszystkie środki przyznane Funduszom Rozwoju Obszarów Miejskich wraz z narosłymi odsetkami. Kilka miesięcy temu ogłosiliśmy podobny sukces – Bank Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) na terenie poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (SOM), jako pierwszy FROM w Europie zakontraktował wszystkie przyznane mu w ramach Inicjatywy środki wykorzystując alokację przyznaną mu przez Województwo Zachodniopomorskie na rewitalizację obszarów zdegradowanych z 9 umowami na koncie i łączną kontraktacją na poziomie 106.66%. Wydarzenie z 30 grudnia 2013 r. jest tym bardziej spektakularne, że takim sukcesem może poszczycić się także drugi FROM działający w Regionie, a co za tym idzie, również całe województwo, co po raz kolejny stawia nas w roli lidera we wdrażaniu Inicjatywy JESSICA na skalę całej Europy.

Dla przypomnienia, wartość jaką Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło wraz z odsetkami ze środków Inicjatywy JESSICA RPO WZ na realizację projektów miejskich zlokalizowanych na terenie poza SOM, którym zarządza BOŚ S.A, to kwota w wysokości 64.916.781,52 PLN. Analogicznie, na projekty realizowane na obszarze SOM, którym zarządza Bank Zachodni WBK S.A., Województwo przekazało kwotę 80.643.107,64 PLN. Łącznie, w odniesieniu co całego Regionu, kwota ta wynosi 145.559.889,16 PLN.

Dzięki podpisanej 30 grudnia 2013 r. umowie, aktualny stan zakontraktowania środków BZ WBK wynosi dokładnie 101,05% a w skali obu FROMów łącznie – 102,21% z liczbą 17 projektów. Wynik ten stawia Województwo Zachodniopomorskie na 1. miejscu pod kątem kontraktacji środków powiększonych o narosłe odsetki.

2014-01-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania