Podstawowe informacje

List intencyjny w sprawie powołania Funduszu Powierniczego Inicjatywy JESSICA

Województwo Zachodniopomorskie podpisze Porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) stanowiące list intencyjny w zakresie powołania Funduszu Powierniczego JESSICA. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie uchwałę na czwartkowym posiedzeniu (12 marca 2009 r.).
 
Porozumienie stanowi dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego ważną deklarację, umożliwiającą podjęcie wewnętrznych prac przygotowawczych do ewentualnego prowadzenia Funduszu Powierniczego JESSICA. Zaznaczyć należy, że podpisanie Porozumienia nie wiąże się z przystąpieniem do Inicjatywy JESSICA, ale stanowi niezbędny element całej architektury tego instrumentu wsparcia dla inwestycji, zmierzających do rewitalizacji obszarów miejskich. Jednocześnie jest wstępną deklaracją o zaangażowaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego w system finansowania działań w ramach Inicjatywy.  
 
Inicjatywa JESSICA jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich. JESSICA oferuje możliwość „przekształcenia” dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego środków na zwrotny, odnawialny instrument finansowy. Oferowane w ramach programu instrumenty finansowe będą mogły być więc używane w sposób ciągły i odnawialny, a nie jednorazowy, jak ma to miejsce w przypadku dotacji. Pozwoli to na efektywniejsze użycie i zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na rzecz rozwoju obszarów miejskich.
 
Celem wprowadzenia Inicjatywy JESSICA jest rozwiązanie problemu finansowania projektów służących rewitalizacji i rozwojowi miast poprzez połączenie środków publicznych i prywatnych w ramach wspólnego Funduszu Rozwoju Miejskiego.
Natomiast Fundusz powierniczy JESSICA może być ustanowiony w celu otwarcia możliwości inwestowania w wiele funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Nie jest on niezbędny do realizacji Inicjatywy,  ale przemawiają za nim liczne korzyści, jakie to rozwiązanie oferuje państwom członkowskim. Wymienić tu można na przykład możliwość połączenia środków Inicjatywy JESSICA z innymi środkami sektora publicznego i/lub prywatnego w celu zainwestowania ich w fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Jego atutem jest także fakt, iż powołanie Funduszu Powierniczego znaczne przyspieszy absorpcję funduszów strukturalnych, ponieważ płatność z Regionalnego Programu Operacyjnego następuje w momencie przekazania środków do funduszu.
Zanim Fundusz Powierniczy JESSICA stanie się faktem, etap prac przygotowawczych wymaga jeszcze wielu decyzji i konsultacji, między innymi z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które bada czy w zakresie Inicjatywy JESSICA istnieją przesłanki wystąpienia pomocy publicznej.

2009-03-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania