Wdrażanie Jessica

Kolejny projekt JESSICA w regionie

Projekt obejmował wykonanie prac rewitalizacyjnych kamienicy położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego dla docelowego przeznaczenia jej jako budynku usługowo – handlowo – biurowego (powierzchnie pod wynajem) z dodatkowymi funkcjami centrum kulturalnego.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do zmiany wizerunku obszaru „Śródmieście i Starówka” w Stargardzie Szczecińskim, który stanowi obecnie obszar przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i klientom oferowanych w mieście usług. Inwestycja przyczyniła się także do zwiększenia zatrudnienia (bezpośrednio, jak i pośrednio), ożywienia społeczno-gospodarczego (możliwość powstawania nowych firm lub rozwoju obecnych), poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu integracji społecznej oraz zwiększenia prestiżu danego obszaru.

Przyległy obszar zapewnia odpowiednie warunki dojazdu oraz postoju przy nieruchomości. Budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wartość całego projektu wyniosła 2,5 mln zł netto, z czego pożyczka JESSICA stanowiła 1,9 mln zł.

2015-10-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania