Rada Inwestycyjna

Inauguracyjne posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

Inauguracyjne posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICAInauguracyjne posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

10 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa pan Władysław Husejko, który jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Rady.

W skład Rady, oprócz pana Marszałka, wchodzą następujące osoby:

1. Joannes Andreas Ludovicus van de Sanden

2. Włodzimierz Grudziński

3. Marcin Szmyt

4. Robert Michalski

Z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w spotkaniu udział wzięło dwóch obserwatorów, tj. pani Katarzyna Dziamara- Rzucidło oraz pan Christos Kontogeorgos.

Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła pani Kamila Kaleta z EBI oraz pani Justyna Gąska z Wydziału Zarządzania RPO.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. nad założeniami do dokumentacji konkursowej na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich oraz powiązaniu mechanizmu JESSICA z systemem dotacyjnym na rewitalizację.

Podczas spotkania, Rada wydała rekomendację Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu dotyczącą podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wzmocnienia zasobów kadrowych zespołu wdrażającego Działanie JESSICA, w celu jak najefektywniejszej realizacji Działania JESSICA w Województwie Zachodniopomorskim, wynikającej z harmonogramu zawartego w Strategii Inwestycyjnej i Planowania.

Następne posiedzenie Rady Inwestycyjnej zaplanowano na 19 marca.

2010-02-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania