Rada Inwestycyjna

IV posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

Czwarte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICACzwarte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

W dniu 28 czerwca 2010 roku w postindustrialnych murach klubu WASABI w Szczecinie, odbyło się czwarte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Inwestycyjnej – Marszałek Województwa pan Władysław Husejko. W spotkaniu wzięli udział zarówno członkowie Rady Inwestycyjnej jak i obserwatorzy z ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

1. Eugenio Leanza

2. Christos Kontogeorgos

3. Stephen Sturmer

4. Katarzyna Dziamara-Rzucidło

5. Kamila Kaleta

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli także p. Justyna Gąska oraz p. Tomasz Maziakowski z Wydziału Zarządzania RPO.

Głównym tematem nad którym toczyła się dyskusja była treść projektu umowy operacyjnej pomiędzy EBI a Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich oraz kwestie dotyczące potencjalnych projektów. Podczas spotkania przedstawiono także prezentację dotyczącą analizy procesu inwestycyjnego dla potencjalnych projektów JESSICA w Regionie Zachodniopomorskim.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na koniec lipca br.

Czwarte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
Czwarte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
Czwarte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA
2010-07-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania