Inne wiadomości

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce”

..

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Justyny Romanowskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji uprzejmie informuję, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizujące Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinansowany w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (dalej Projekt), organizuje bezpłatne warsztaty (szkolenia tematyczne) związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z zakresu zajęcia pasa drogowego, lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Głównymi celami jakie chcemy osiągnąć w ramach tych działań to uświadomienie wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych i pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie zapraszam Państwa na szkolenia, na których szczegółowo omówione zostanie problematyka zajęcia pasa drogowego pod kątem promowania wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych, lokalizowania sieci szerokopasmowych i przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych, zgodnie z załączonym do niniejszego pisma programie szkoleń. Dodatkowo podczas szkoleń zapraszam do zgłaszania problemów istniejących w Państwa lokalnych środowiskach oraz do aktywnego zadawania pytań będącym do Państwa dyspozycji ekspertom i przedstawicielowi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Szkolenia tematyczne odbędą się w dniach 14-15 października 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.00 w Sali nr 400 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

p. Jacek Wiśniewski (Jacek.Wisniewski@mac.gov.pl, 22 245 57 78)

p. Grzegorz Czwordon (Grzegorz.Czwordon@mac.gov.pl, 22 245 57 81).

Uprzejmie proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 11 października br. na adres: projekt.szerokopasmowesieci@mac.gov.pl poprzez przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza (w załączeniu).

Zalaczniki:

Program szkolenia dzień 1

Program szkolenia dzień 1
rodzaj pliku : docx

Ankieta - szkolenie - dzień 1

Ankieta - szkolenie - dzień 1
rodzaj pliku : docx

Program szkolenia dzień 2

Program szkolenia dzień 2
rodzaj pliku : docx

Ankieta - szkolenie - dzień 2

Ankieta - szkolenie - dzień 2
rodzaj pliku : docx
2013-10-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania