Inne wiadomości

Dotacje dla JST na sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, OP IX, działanie 9.3

..

Dotacje dla JST na sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, OP IX, działanie 9.3. Ministerstwo Gospodarki zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2013 r. w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a) Jednostki samorządu terytorialnego

b) Oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.pois.nfosigw.gov.pl

2013-11-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania