Regulamin i Tryb wyłaniania ekspertów KOP

Aktualizacja zapisów Regulaminu Komisji Oceniających Projekty (KOP)

W dniu 22 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2109/11 w sprawie przyjęcia zmian w zapisach Regulaminu Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Aktualizacja przedmiotowego dokumentu została dokonana w związku z faktem, iż wynagrodzenie członków Komisji Oceniających Projekty w ramach RPO WZ jest każdorazowo ustalane w drodze uchwały przedkładanej Zarządowi przez Wydział Wdrażania RPO.

W związku z przyjęciem ww. uchwały wprowadzono następujące zmiany:

· Usunięto załącznik nr 1. do Regulaminu KOP „Zasady wynagradzania członków Komisji Oceniających Projekty”,

· Zaktualizowano zapisy paragrafu 17.”

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2109/11 - REGULAMIN KOMISJI OCENIAJACYCH PROJEKTY

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2109/11 - REGULAMIN KOMISJI OCENIAJACYCH PROJEKTY
rodzaj pliku : pdf
2011-12-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania