Regulamin i Tryb wyłaniania ekspertów KOP

Aktualizacja zapisów Regulaminu Komisji Oceniających Projekty (KOP)

Dnia 29 października 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1821/12 w sprawie przyjęcia zmian w zapisach Regulaminu Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Aktualizacja przedmiotowego dokumentu związana jest z uruchomieniem naboru projektów w trybie konkursowym dla poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R i wprowadzeniem dodatkowej oceny w ramach Komisji Oceniającej Projekty (ocena zgodności z celami konkursu).

Zalaczniki:

Regulamin Komisji Oceniających Projekty

Regulamin Komisji Oceniających Projekty
rodzaj pliku : pdf
2012-11-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania