Regulamin i Tryb wyłaniania ekspertów KOP

Aktualizacja zapisów Regulaminu Komisji Oceniających Projekty (KOP)

Dnia 5 marca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 304/13 w sprawie przyjęcia zmian w zapisach Regulaminu Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Aktualizacja przedmiotowego dokumentu związana jest z dodaniem projektów w trybie systemowym dla działań 1.5, 2.3, 3.3, 4.6, 5.7, 6.8, i 7.8

Zalaczniki:

Regulamin komisji oceniającej projekty

Regulamin komisji oceniającej projekty
rodzaj pliku : pdf
2013-04-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania