Regulamin i Tryb wyłaniania ekspertów KOP

Aktualizacja zapisów Regulaminu Komisji Oceniających Projekty (KOP)

30 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 751/14 przyjął zmiany w zapisach Regulaminu Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Aktualizacja przedmiotowego dokumentu umożliwia przeprowadzenie naboru w trybie konkursu otwartego w ramach działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Regulamin Komisji Oceniających Projekty (KOP)

Regulamin Komisji Oceniających Projekty (KOP)
rodzaj pliku : pdf
2014-06-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania