Baza ekspertów RPO WZ

Baza ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał aktualizacji Bazy ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Eksperci z Bazy zostają powoływani do poszczególnych Komisji Oceniających Projekty w celu dokonania oceny: środowiskowej, dotyczącej możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej (merytoryczno-finansowej w przypadku konkursów otwartych w ramach 1 osi priorytetowej) projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, zgodnie z kryteriami określonymi w Uszczegółowieniu RPO WZ oraz w Dokumentacji Konkursowej dla poszczególnych działań/poddziałań. Ekspert zostaje powołany na okres realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Baza ekspertów RPO WZ 2007-2013

Baza ekspertów RPO WZ 2007-2013
rodzaj pliku : xls
2015-03-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania