Posiedzenia i uchwały

XIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 20 października 2010 r. odbyło się czternaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Władysław Husejko – przewodniczący ZKM. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy oraz rzeczowy w programie, certyfikację wydatków do KE oraz przedstawiono realizację RPO w ujęciu ogólnopolskim. Omówiono także wyniki dwóch badań ewaluacyjnych i jednej ekspertyzy tj:

- „Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych”,

- „Uszczegółowienie metodologii obliczania wskaźników celu głównego i celów szczegółowych RPO WZ. Wyznaczenie wartości wskaźników zrealizowanych w 2009r. oraz szacowanej realizacji na rok 2010”, - „Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.21, 2.3) sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu innowacyjności i konkurencyjności”

Ponadto zaprezentowane zostały przez beneficjentów dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO WZ.

W końcowej części spotkania dyskusji poddano temat ogłoszonego we wrześniu br. naboru wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

XIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół z XIV posiedzenia ZKM

Protokół z XIV posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała 4 z XIV posiedzenia ZKM

Uchwała 4 z XIV posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała 5 z XIV posiedzenia ZKM

Uchwała 5 z XIV posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf
2010-11-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania