Zaproszenia do udziału w pracach ZKM

Aktualizacja składu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W wyniku zmian na stanowiskach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. nastąpiła rewizja składu ZKM w części obejmującej przedstawicieli strony samorządowej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu 259/11 z dnia 1 marca 2011r. wprowadzono zmiany w trybie wyboru członków ZKM w części dotyczącej strony samorządowej.

W celu zapewnienia jak najpełniejszej reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w składzie ZKM, Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zwrócił się do Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o wskazanie reprezentantów odpowiednio gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego do składu ZKM, z zastrzeżeniem, że członkowie ZKM oraz ich zastępcy reprezentować będą ta sama jednostkę samorządu terytorialnego. Przedstawiciele głównych ośrodków miejskich: Szczecina i Koszalina mają zapewnione stałe miejsce w składzie ZKM (miasta te samodzielnie dokonują zgłoszenia swoich reprezentantów do składu ZKM).

Zgłoszenia od Konwentów będą przyjmowane do 31 marca 2011 r. Lista kandydatów zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa, który dokona ostatecznego wyboru członków Komitetu. Aktualny skład ZKM zostanie podany do wiadomości publicznej i umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

W załączeniu tryb wyboru członków ZKM oraz skład ZKM na dzień 25 marca 2011 r.

Zalaczniki:

SKŁAD ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO

SKŁAD ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO
rodzaj pliku : pdf

TRYB WYBORU CZŁONKÓW ORAZ ZAKRES ZADAŃ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW ORAZ ZAKRES ZADAŃ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO
rodzaj pliku : pdf
2011-03-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania