Posiedzenia i uchwały

XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 10 maja 2011 r. odbyło się szesnaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Andrzej Jakubowski. Serdecznie powitał nowo powołanych członków ZKM, do których m.in. należą: P. Robert Krupowicz- Burmistrz Goleniowa, P. Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino, P. Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice, Mirosław Kluk – Burmistrz Pełczyc oraz pani Małgorzata Gajewska – przedstawiciela Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W spotkaniu ponadto uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, które następnie będą podlegać negocjacjom z Komisją Europejską.

W trakcie posiedzenia przedstawiono także aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy oraz rzeczowy w programie, certyfikację wydatków do KE oraz porównanie realizacji RPO w ujęciu ogólnopolskim. Omówiono stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas posiedzenia zatwierdzono zmiany kryteriów w ramach poddziałań 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych oraz 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym. Przedstawiono także system agregacji wskaźników w ramach RPO. Ponadto zaprezentowane zostały wyniki monitoringu pracy ekspertów z Komisji Oceniających Projekty w Ramach RPO WZ. W końcowej części spotkania zaprezentowano stan realizacji trybu odwoławczego za II półrocze 2010 r. i 1 kwartał 2011 r.

XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół XVI posiedzenia ZKM

Protokół XVI posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 3/11 ZKM

Uchwała nr 3/11 ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 4/11 ZKM

Uchwała nr 4/11 ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 5/11 ZKM

Uchwała nr 5/11 ZKM
rodzaj pliku : pdf
2011-05-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania