Posiedzenia i uchwały

XVII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XVII ZKM 27.06.2011XVII ZKM 27.06.2011

W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się siedemnaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Andrzej Jakubowski. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2010.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy oraz rzeczowy w programie, certyfikację wydatków do KE oraz porównanie realizacji RPO w ujęciu ogólnopolskim. Omówiono stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas posiedzenia zaprezentowano uproszczenia w systemie realizacji poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Zachodniopomorski Komitet Monitorujący przyjął uchwałę w w/w sprawie.

Omówiono także wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

XVII ZKM 27.06.2011
XVII ZKM 27.06.2011
XVII ZKM 27.06.2011
XVII ZKM 27.06.2011
XVII ZKM 27.06.2011
XVII ZKM 27.06.2011

Zalaczniki:

Protokół XVII posiedzenia ZKM

Protokół XVII posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 6/11 ZKM

Uchwała nr 6/11 ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 7/11 ZKM

Uchwała nr 7/11 ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 8/11 ZKM

Uchwała nr 8/11 ZKM
rodzaj pliku : pdf
2011-07-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania