Posiedzenia i uchwały

XVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniach 17-18 listopada 2011 roku w Koszalinie odbyło się XVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy oraz rzeczowy w programie. Omówiono stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w województwie zachodniopomorskim.

Przedstawiono również rozwiązania w systemie realizacji poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schematy A, B, C:

1. Schemat A: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego,

2. Schemat B: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin),

3. Schemat C: Promocja walorów inwestycyjnych województwa.

Ponadto, Komitet zatwierdził kryteria dla nowego Schematu C oraz potwierdził, iż dotychczas stosowane kryteria mają zastosowanie do Schematu A oraz Schematu B.

Omówiono także wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” i zaprezentowano Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012.

Drugiego dnia posiedzenia, członkowie oraz obserwatorzy ZKM zapoznali się ze stanem wdrażania kilku projektów współfinansowanych ze środków RPO WZ, w tym inwestycji realizowanych przez Miasto Koszalin oraz przedsiębiorców na terenie Miasta Koszalina. Wśród projektów realizowanych przez Miasto Koszalin wizytacją objęto: „Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – etap II”, „Budowa Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie” oraz „Filharmonia Koszalińska im Stanisława Moniuszki w Koszalinie”. Ponadto, członkowie i obserwatorzy ZKM odwiedzili teren realizacji projektu „Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Żeromskiego a ulicą Kochanowskiego w Mielnie”.

W ramach inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców przedstawiono projekty takie jak: „Wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego” realizowany przez Q4 Glass, ABJ Investors Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz „Zakup najnowocześniejszych urządzeń do produkcji lodów, pierogów i galanterii mącznej w celu dywersyfikacji działalności i zautomatyzowania produkcji” realizowany przez Wytwórnię Lodów „JAŚ” Jan Januszewski.

XVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Zalaczniki:

Protokół z XVIII posiedzenia ZKM

Protokół z XVIII posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 9 ZKM

Uchwała nr 9 ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 10 ZKM

Uchwała nr 10 ZKM
rodzaj pliku : pdf
2011-11-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania