Posiedzenia i uchwały

ZKM przyjął w trybie obiegowym Uchwałę nr 1/12

W dniu 23 lutego 2012 r. Zachodniopomorski Komitet Monitorujący dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyjął, w trybie obiegowym przez zwykłą większość głosów członków ZKM, uchwałę nr 1/12 w sprawie zmiany jednego z kryteriów w ramach poddziałań: 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa schemat A, 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.

Z uwagi na wejście w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1599), straciło moc Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399), które zostało wskazane w nazwie kryterium dla poddziałań 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3: „Projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399”. W związku z powyższym, konieczne było usunięcie z nazwy kryterium zapisów przywołujących podstawę prawną.

Zalaczniki:

Uchwała ZKM nr 1/12 w sprawie zmiany jednego z kryteriów w ramach poddziałań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa schemat A, 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Uchwała ZKM nr 1/12 w sprawie zmiany jednego z kryteriów w ramach poddziałań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa schemat A, 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie
rodzaj pliku : pdf
2012-03-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania