Posiedzenia i uchwały

XIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 26 czerwca 2012 r. odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Andrzej Jakubowski. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2011.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy Programu oraz działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ. Omówiono także stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach RPO WZ. Podczas posiedzenia zaprezentowano kryteria wyboru projektów dla działań 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych oraz 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym. Zachodniopomorski Komitet Monitorujący przyjął uchwałę w w/w sprawie.

Omówiono także wyniki dwóch badań ewaluacyjnych:

„Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego” oraz

„Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”.

XIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół z XIX posiedzenia ZKM

Protokół z XIX posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

1. Uchwała nr 2 ZKM w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII posiedzenia ZKM z dnia 17 listopada 2011 r.

1. Uchwała nr 2 ZKM w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII posiedzenia ZKM z dnia 17 listopada 2011 r.
rodzaj pliku : pdf

2. Uchwała nr 3 / 12 ZKM w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2011,

2. Uchwała nr 3 / 12 ZKM w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2011,
rodzaj pliku : pdf

3. Uchwała nr 4 / 12 ZKM w sprawie przyjęcia kryteriów oceny projektów dla działania 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych i działania 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym RPO WZ 2007-2013.

3. Uchwała nr 4 / 12 ZKM w sprawie przyjęcia kryteriów oceny projektów dla działania 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych i działania 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym RPO WZ 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf
2012-06-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania