Posiedzenia i uchwały

Zmiany kryteriów merytoryczno-technicznych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

W dniu 27 sierpnia 2012 r. Zachodniopomorski Komitet Monitorujący dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyjął, w trybie obiegowym zwykłą większością głosów członków ZKM, uchwałę nr 5/12 w sprawie zmiany kryteriów merytoryczno-technicznych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów związanych z działalnością B+R, a także założenia dokumentów do perspektywy 2014-2020 wskazują na potrzebę koncentracji na następujących obszarach:

- stworzenie zachęt do prowadzenia własnej działalności B+R przedsiębiorstw,

- ułatwienie dostępu do środków publicznych na działalność B+R prowadzoną przez przedsiębiorców w tym we współpracy z jednostkami naukowymi.

Wsparcie powyższych obszarów w ramach RPO WZ przyczyni się do powstawania działów B+R w przedsiębiorstwach już działających w naszym regionie, a także uruchamiania swoich działów B+R przez firmy lokujące swoje inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego, co przełoży się bezpośrednio na wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową przeznaczanych w naszym regionie, na wzrost zatrudnienia w B+R, a także na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Zalaczniki:

Uchwała ZKM nr 5/12 w sprawie zmiany kryteriów merytoryczno-technicznych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Uchwała ZKM nr 5/12 w sprawie zmiany kryteriów merytoryczno-technicznych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.
rodzaj pliku : pdf
2012-09-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania